กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่

การดำเนินงาน

“กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่โรคนี้อาจสามารถพรากชีวิตไปจากอ้อมอกของพ่อแม่ โดยนำศักยภาพความพร้อมทางการแพทย์ของสมิติเวชมาช่วยเหลือ ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของสมิติเวชร่วมใจกันรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจ รวมทั้งให้การรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งอย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคธาลัสซีเมีย ที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกได้รับโอกาสใหม่ในชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา ..และในปีพ.ศ. 2559 กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ ยังเปิดรับช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคกระดูกสันหลังคดที่ด้อยโอกาส จนถึงวันนี้

วัตถุประสงค์

จากจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งกองทุนฯ สถิติของทารกแรกเกิดในหนึ่งปี ประมาณ 7,000-8,000 คนเกิดมาพร้อมกับโรคหัวใจ โดย 1,000 – 1,500 คนต้องได้รับการผ่าตัดรักษาเร่งด่วนเพราะอาจไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากไม่ได้รับการรักษา และสำหรับโรคกระดูกสันหลังคดก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่สามารถพบได้ในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น ซึ่งพบว่าเด็กไทยอัตรา 1 ใน 10,000 คน เป็นโรคกระดูกสันหลังคด หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สุขภาพโดยรวมและการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งระบบหัวใจและการทำงานของปอดของเด็ก หากอาการแย่ลงอาจทำให้เสียชีวิตได้

นอกจากนี้ ยังมีเด็กจำนวนมากที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อันดับแรกของมะเร็ง ที่พบในเด็กไทยทุกช่วงอายุ และโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ โดยผู้ป่วยเด็กโรคดังกล่าวนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่มีหลายคนที่ครอบครัวยากจน ขาดทุนทรัพย์

“เราต้องการให้เด็กๆ และครอบครัวเหล่านี้ มีโอกาสได้รับชีวิตใหม่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสดใสยิ่งขึ้น” พญ. ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และที่ปรึกษากองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ “สมิติเวชจึงได้นำศักยภาพที่พร้อมไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัยมาให้การดูแลผู้ป่วยเด็กในกองทุนฯ ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด และได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย”

ขั้นตอนการดำเนินการ

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเป็นศูนย์รวมทีมกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่น ห้อง Positive Pressure ที่ป้องกันการติดเชื้อที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล มาช่วยเหลือรองรับการรักษาให้ผู้ป่วยเด็กขาดโอกาส

ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง แพทย์หัวหน้าศูนย์โรคเลือดและโรคมะเร็งในเด็ก ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นการนำไขกระดูกจากพ่อแม่มารักษาเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคไขกระดูกฝ่อ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด และโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อย เช่น ธาลัสซีเมีย โดยไม่ต้องรอการบริจาคไขกระดูกอีกต่อไป
นาวาอากาศตรี นพ. ณัฏฐ์ฑิพัฒน์ จุฑาเจริญวงศ์ แพทย์หัวหน้าแผนกกุมารเวชและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจในเด็ก พร้อมทีมศัลยแพทย์โรคหัวใจในเด็ก ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระบรมราชูปถัมป์ ให้การผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเด็กร่วมร้อยกว่าคนในโครงการฯ

ผู้ป่วยเด็ก

จากการดำเนินการของกองทุนฯ ทำให้ผู้ปกครองของเด็กกว่า 100 ครอบครัวที่ไม่เคยหวังว่าลูกจะได้รับการผ่าตัดรักษา แต่วันนี้สามารถพาลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงกลับบ้านไปพร้อมความสุข

“ดิฉันขอขอบคุณกองทุนสมิติเวชที่ให้ชีวิตใหม่แก่น้องไบเกอร์ (ด.ช. ฐปนวัฒน์ กองโฉม)

น้องไม่แข็งแรง เล่นอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะหายใจลำบาก แต่หลังจากผ่าตัดแล้วตอนนี้ดีขึ้นมาก ขอบคุณมากค่ะ ”

คุณแม่ของ น้องไบเกอร์

“คุณหมอวินิจฉัยว่าน้องหมวยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดตอนที่ตัวเริ่มเขียว

หลานอาการหนักมากเลยมีคนแนะนำให้เข้าร่วมโครงการ กองทุนชีวิตใหม่ของทางสมิติเวช ที่สามารถช่วยผ่าตัดหัวใจให้น้องได้ ดิฉันอยากขอบคุณสมิติเวชที่ช่วยเหลือเด็กๆ ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจเหมือนน้องหมวย และดีใจมากที่เราได้รับการรักษาและคำแนะนำที่ดี อยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมบริจาคให้กองทุนนี้เพื่อต่อชีวิตให้เด็กคนต่อๆ ไปค่ะ”

คุณยายของน้องหมวย

“น้องทรายเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิด ดิฉันได้ยินเรื่องโครงการชีวิตใหม่ของสมิติเวชจากทางวิทยุ

หลังจากติดต่อโรงพยาบาลไม่นาน เราก็ได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ตอนนั้นลูกอายุแค่แปดเดือน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากและดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันบริจาคเข้ากองทุนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม หากไม่มีโครงการนี้ ลูกคงไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ค่ะ”

คุณแม่ของน้องทราย

ร่วมบริจาค

ช่วยเหลือน้องๆโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ เพื่อกองทุนสมิติเวชชีวิตใหม่หัวใจเด็ก
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เลขบัญชี 196-2-08745-6

ช่วยเหลือน้องๆ โรคกระดูกสันหลังคด และ โรคที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ เพื่อกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) เลขบัญชี 196-2-08746-4

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมบริจาคได้ที่:

• ศูนย์บริการลูกค้า (+66) 2-022-2222
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี (+66) 2-378-9234
• ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ (+66) 2-378-9101
• ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถ่ายไขกระดูก (+66) 89-477-7764

ขอขอบคุณทุกน้ำใจจากผู้ร่วมบริจาค เราร่วมกันสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น