รู้จักโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในโรงพยาบาลเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2522 มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในซอยสุขุมวิท 49

โรงพยาบาลสมิติเวช มีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัย ในพ.ศ. 2542 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองให้เป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากองค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล อาทิ รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านธุรกิจบริการ สาขาโรงพยาบาล Prime Minister Award 2004 ใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation – HA ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) รางวัล Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)นอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก รวมถึงรางวัลสุดยอดโรงพยาบาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก World Best Hospital เป็นต้น

เราเชื่อว่าเป็นสิ่งดีถ้าไม่ต้องมีใครมาที่นี่บ่อยๆ

เราจึงมุ่งเน้นนวัตกรรมที่สามารถค้นหา และเตรียมตัววางแผนก่อนเกิดโรคในอนาคต เพื่อให้คุณไม่ต้องมาบ่อยๆ เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี และ #เราไม่อยากให้ใครป่วย

นวัตกรรมที่สมิติเวชนำมาดูแลคนไข้เพื่อค้นหาและวางแผนก่อนเกิดโรคในอนาคต อาทิเช่น

• Precision Medicine เน้นการดูแลวินิฉัยถึงระดับพันธุกรรม (ยีน)  อ่านเพิ่มเติม
• Narrow Band Imaging – NBI เทคนิคส่องกล้องค้นหาความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และกระเพาะอาหารสามารถตรวจพบติ่งเนื้อเร็วกว่าปกติ 2 เท่า ด้วยการร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลซาโน ญี่ปุ่น  อ่านเพิ่มเติม
• เทคโนโลยีด้านการรักษาและการป้องกันการเกิดโรค ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กโต ด้วยการร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) และ Doernbecher Children’s Hospital ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน The Best Children’s Hospitals ในสหรัฐอเมริกา  อ่านเพิ่มเติม

รู้จักโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

“ สมิติเวช รักษาด้วยความเชี่ยวชาญ, พยาบาลด้วยความใส่ใจ ”
คะแนนบทความ