พันธมิตร

ก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

ที่ปรึกษาและพันธมิตรในเครือของโรงพยาบาลสมิติเวชต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวางและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพที่หลากหลาย นั่นหมายความว่าเรามีศักยภาพที่จะเข้าใจและเข้าถึงความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ จากการคำนวณความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของโรงพยาบาลใหม่ สู่การปรับปรุงการดำเนินงานของโรงพยาบาลเราในปัจจุบัน

เราตระหนักว่าโลกต้องการเพียงการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีกว่า ซึ่งนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของเราที่พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถนำมาถึงซึ่งการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรแก่คนที่ต้องการจำนวนมากขึ้น เราตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละท่าน การรักษาแต่ละกรณี และผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมายพร้อมให้บริการช่วยเหลือท่านด้วยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละรายบุคคล เราไม่บงการความคิดเห็นของเราให้แก่ผู้ป่วย แต่อาสานำข้อกำหนดของลูกค้ามาตั้งคำถามให้ตรงกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เราเชื่อมโยงทักษะของเราเพื่อช่วยให้ลูกค้าผ่านปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลนิธิชีวิตใหม่แห่งโรงพยาบาลสมิติเวชมอบโอกาสให้เด็กผู้ยากไร้ได้เข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานงานบริการระดับโลก โครงการนี้ให้บริการผ่าตัดเพื่อรักษาชีวิตเด็กจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital heart defects) และการปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplants) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทั้งสองโรคนี้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมากซึ่งหลาย ๆ ครอบครัวอาจไม่สามารถจัดสรรได้ ด้วยความมุ่งมั่นของมูลนิธิชีวิตใหม่ การสนับสนุนของผู้บริจาคที่มีความกรุณา และทักษะความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และทีมศัลยแพทย์ ทำให้เราสามารถมอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็ก ๆ ได้อย่างมากมาย