สิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับเพื่อน ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักได้ทั่วโลก เราจึงให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีตลอดระยะเวลาที่พักอยู่โรงพยาบาล โดยสามารถขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศัพท์

หากต้องการติดต่อผู้ป่วย เพียงกดหมายเลขโทรศัพท์หลักของโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยพักอยู่ เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ โปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังห้องพักของผู้ป่วย หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล ได้แก่:

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

+66 (0) 2022-2222

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

+66 (0) 2022-2222

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

+66 (0) 2438-9000

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

+66 (0) 2022-2222

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

+66 (0) 3832-0300

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

+66 (0) 3303-8888

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์

+66 (0) 2118-7888

โทรศัพท์ในโรงพยาบาลสามารถใช้โทรติดต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เมื่อต้องการโทรในประเทศหรือต่างประเทศให้กด 0 (พนักงานรับโทรศัพท์) เพื่อขอความช่วยเหลือ โปรดทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโทรทั้งในประเทศและต่างประเทศ