การสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ

เราให้ความสำคัญกับการที่ผู้ป่วยทุกคนสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงมีล่ามแปลประจำโรงพยาบาลที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ ได้ เรายินดีให้บริการล่ามแปลภาษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับภาษาดังต่อไปนี้:

ญี่ปุ่น

เกาหลี

พม่า

อังกฤษ

จีน

อาหรับ

อินโด

โรงพยาบาลยินดีจัดล่ามแปลนอกเวลาทำการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสามารถจัดหาล่ามแปลสำหรับภาษาอื่นๆ อีกด้วย เช่น:

รัสเซีย

อื่นๆ