รายงานผลการรักษา

โปร่งใสและเข้าถึงผลการรักษาได้

สมิติเวชตระหนักดีว่า ข้อมูลการรักษาของท่านที่เก็บอยู่ในเวชระเบียน เป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นส่วนตัว เราพร้อมในการช่วยเหลือผู้รับบริการทุกท่านในด้านข้อมูลการรักษาพยาบาล และพร้อมมอบบันทึกการรักษาโดยละเอียดให้ผู้ป่วยตลอดเวลา

ผู้รับบริการที่ต้องการขอข้อมูลการรักษา (เวชระเบียน)

หากท่านมีความประสงค์ในการร้องขอข้อมูลการรักษาที่ดูแลรักษาโดยสมิติเวช โปรดแจ้งทางโรงพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 7-10 วันทำการ และโปรดแสดงหนังสือให้ความยินยอมในการมอบข้อมูลการรักษาและบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการ กับทางโรงพยาบาล

ผู้ป่วยในที่ต้องการบันทึกการรักษาปัจจุบัน

สำหรับผู้ป่วยที่พักในโรงพยาบาล สมิติเวชพร้อมให้ข้อมูลการรักษาปัจจุบันกับท่าน และจะถูกส่งมอบเมื่อเสร็จสิ้นการรักษา โดยผู้ป่วยจะต้องแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ารักษา เพื่อที่เราจะได้รวบรวมข้อมูลให้ท่าน

ผู้ป่วยที่ต้องการข้อมูลภาพทางรังสีวิทยา (เช่น เอ็กซ์เรย์)

ในกรณีที่ท่านต้องการภาพทางรังสีวิทยา (เช่น อัลตราซาวนด์ เอ็กซ์เรย์) ทางโรงพยาบาลสามารถจัดการให้กับท่านได้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถแจ้งความจำนงขอสำเนาได้ทันที โดยทางโรงพยาบาลจะออกเป็นแผ่นซีดี และท่านสามารถมารับได้ด้วยตนเอง หรือให้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลไม่สามารถส่งข้อมูลภาพทางรังสีวิทยาให้ท่านผ่านอีเมลได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

ดูประวัติการรักษาของตนเองได้จาก Samitivej Plus

อีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ท่านเข้าถึงประวัติการรักษาของโรงพยาบาลในเครือสมิติเวชได้ ด้วยการใช้แอพ Samitivej Plus ซึ่งสามารถรายงานผลการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ดูภาพรังสีวิทยา ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ และการสั่งจ่ายยาได้ในเบื้องต้น ให้ท่านหมดความกังวลเรื่องการไม่มีประวัติการรักษาด้วยเทคโนโลยีเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น

หมายเหตุ: Samitivej Plus ยังรองรับและแสดงเฉพาะข้อมูลการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD: Out-patient Department) เท่านั้น

ในกรณีท่านพำนักอยู่ต่างประเทศ และต้องการสำเนาบันทึกการรักษาหรือเวชระเบียน เพื่อส่งกลับไปยังประเทศที่พำนัก สามารถติดต่อทีมบริการได้ที่อีเมล info@samitivej.co.th ตลอดเวลา