รู้จักโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

เกี่ยวกับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

วิสัยทัศน์ของการบริหาร

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อพันธกิจสำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเด็กทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจนี้ มุ่งมันพัฒนาคุณภาพและความสำเร็จของบริการ โดยอาศัยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ ทางการแพทย์แบบองค์รวมมาใช้ในการบริหารจัดการ การบริการด้วยหัวใจ ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการและครอบครัว สร้างความร่วมมือกับองค์กรสุขภาพทั่วโลก มุ่งมั่นด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานบริการ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

น.พ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยเด็กนานาชาติ ด้วยมาตรฐานและความเป็นเลิศทางการแพทย์ รักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคเฉพาะทางทุกสาขาในเด็ก และเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะเด็ก สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม ให้บริการที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการรักษาเด็กแบบครบวงจรตั้งแต่ด้านพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้ในแต่ละวัย สุขภาพจิต รวมไปถึงในโรคที่ยากและซับซ้อน และการฟื้นฟูหลังการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เป็นโรงพยาบาลที่รวมความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กไว้ทุกมิติ เป้าหมายขยายและเพิ่มบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเด็กทั้งในประเทศไทยและแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลสมิติเวชในปี 2522 สมิติเวชก้าวมาไกลจนกลายเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นที่ยอมรับในประเทศแต่รวมถึงทั่วโลกด้วย

นับเป็นความพ้องด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและนักวิชาการที่คนไทยให้ความเคารพยกย่อง ได้กรุณาตั้งชื่อโรงพยาบาลแห่งนี้ว่า ‘สมิติเวช’

ซึ่งมีความหมายคือ ‘ศูนย์กลางการรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ’ (assembly of doctors)

ซึ่งชื่อและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่แพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลนับตั้งแต่นั้นมา ว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงการดูแลทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน ปัจจุบันเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมากกว่า 2,000 คน ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมิติเวชจำนวน 7 แห่ง นับตั้งแต่การบริการผู้ป่วยนอกที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการที่สำคัญ เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะ

โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติการดำเนินงานมาอย่างยาวนานในด้านการบริบาลและนวัตกรรมอันยอดเยี่ยม ในปี 2542 สมิติเวชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) รวมทั้งรางวัลอื่นๆ เช่น รางวัล Prime Minister Award ด้านบริการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยและการรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าโรงพยาบาลยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมและมุ่งมั่นเพื่อการรักษาและมอบความปลอดภัยระดับสูงสุด

โรงพยาบาลสมิติเวชเริ่มดำเนินการที่สุขุมวิทซอย 49 ปัจจุบันใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในเครือ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน โรงพยาบาลได้ขยายเครือข่ายเพิ่มอีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขนาด 400 เตียงทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ขนาด 184 เตียง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและเมืองตากอากาศพัทยา, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ขนาด 150 เตียง ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในฝั่งธนบุรีของกรุงเทพฯ, โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ขนาด 181 เตียง ให้บริการในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยให้บริการฉุกเฉินและการดูแลสุขภาพเฉพาะทางอย่างทันท่วงที, โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ขนาด 31 เตียง ในย่านเยาวราชของกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

“โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเป็นศูนย์กลางนานาชาติในด้านมาตรฐานและความเป็นเลิศด้วยความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการรักษาโรคต่างๆ ในเด็ก และเป็นโรงพยาบาลที่มีลักษณะเฉพาะด้านสิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และเทคโนโลยีที่ล้วนได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับเปลี่ยนเป็นพิเศษสำหรับเด็ก โดยทุกอย่างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กๆ โดยเฉพาะ สิ่งสำคัญที่สุดคือโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชผสานการทำงานร่วมกันด้วยความเชี่ยวชาญ ชื่อเสียง และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับของเครือโรงพยาบาลสมิติเวช”

“โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการดูแลเด็กในช่วง 38 ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันบริการด้านการดูแลสุขภาพเด็กที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชสุขุมวิทได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบใหม่ผสานกับทรัพยากรของโรงพยาบาลที่มีจำนวนมาก โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่บริการดูแลระดับปฐมภูมิและตติยภูมิรวมทั้งการผ่าตัด เรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมสุขภาพเด็กทุกด้าน รวมทั้งวัยรุ่นและเด็กพิเศษ”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

“โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชให้บริการดูแลทารกแรกเกิด รวมทั้งทารกที่คลอดก่อนกำหนด

ที่มีอายุเพียง 20 สัปดาห์ และทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยมากเพียง 500 กรัม เราให้บริการดูแลทารกและเด็กที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์และการผ่าตัดตลอดจนการฟื้นฟูเด็ก เรายังให้บริการอื่นๆ เช่น การขนย้ายผู้ป่วยเด็กภาคพื้นดินและทางอากาศ ซึ่งขณะนี้ได้ขยายให้บริการผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

แพทย์หญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อความเป็นเลิศในการดูแลเด็ก

ความร่วมมือจากต่างประเทศ (อเมริกา) :

ปี 2557 เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชกับโรงพยาบาลเด็กในสหรัฐอเมริกา Doernbecher Children's Hospital, Oregon Health and Science University (OHSU) ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็น ‘โรงพยาบาลเด็กที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกประจำปี 2558-2559 โดย US News & World Report โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่อไปนี้

  • Stabilization practices (S.T.A.B.L.E. program) สำหรับทารกแรกเกิด
  • การรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิของร่างกายทารกแรกเกิด
  • ดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็กทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (The Child Life Program)
  • การผ่าตัดผ่านกล้องในผู้ป่วยเด็กและทารก (Newborn and Pediatric Minimally Invasive Surgery)
  • การตรวจวินิจฉัยและรักษาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (telemedicine)
  • แผนกสังเกตอาการผู้ป่วยเด็กวิกฤต (Pediatric Progressive Care Unit (PPCU)
ความร่วมมือจากต่างประเทศ (เอเชีย) :

ในปี 2558 ดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชกับโรงพยาบาล Takatsuki General Hospital ประเทศญี่ปุ่น โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชมีโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางในการดูแลทารกแรกเกิดและเด็ก เช่น

  • การตรวจ วิจัย และร่วมวางแผนให้การรักษาผู้ป่วยทารกทารกวิกฤต
  • วินิจฉัยวางแผนรักษาทารกแรกเกิดในภาวะคลอดก่อนกำหนด
  • ดูแลผู้ป่วยและร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ และเด็กที่มีอาการแพ้อาหาร

โรงพยาบาล Takatsuki General Hospital เป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดในโอซากา (Osaka Neonatal Mutual Cooperative System) ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยเพียง 286 กรัม