โปรแกรมตรวจโรคสมองเสื่อม - สมิติเวช ศรีนครินทร์ โปรแกรมตรวจโรคสมองเสื่อม - สมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรมตรวจโรคสมองเสื่อม - สมิติเวช ศรีนครินทร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) ด้วย MRI Scan* รายละเอียดเพิ่มเติม | จองเลย 20,000
30,000
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) with CT Brain* รายละเอียดเพิ่มเติม | จองเลย 18,000
25,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยโรคสมอง และอัลไซเมอร์* รายละเอียดเพิ่มเติม | จองเลย 3,500
6,300
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากยีน( 10 วัน)** รายละเอียดเพิ่มเติม | จองเลย 3,360

หมายเหตุ:

  • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ** ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 และหมดเขตการใช้สิทธิ์ 31 มกราคม 2566
  • สามารถรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222