ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. ภัสสร บุณยะโหตระ image of พญ. ภัสสร บุณยะโหตระ
พญ. ภัสสร บุณยะโหตระ
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2013

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2556 , -

2010

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ.2553 , -

2004

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2547 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. ภัสสร บุณยะโหตระ

ดูทั้งหมด