ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ image of พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ
พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

ฟิตเนส
ฟิตเนส
ทำอาหาร
ทำอาหาร
ดำน้ำ
ดำน้ำ

การศึกษา

2013

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556 , -

2011

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554 , -

2011

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554 , -

2007

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ

ดูทั้งหมด