ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เสน่ห์ เจียสกุล image of ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เสน่ห์ เจียสกุล
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เสน่ห์ เจียสกุล
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน
  • วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ทำอาหาร
ทำอาหาร
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้

การศึกษา

2017

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ , -

2016

Certificate in Microbial Study Course, Japan , -

2016

Diploma of Thai Sub Board of Pediatrics Infectious Diseases , -

2016

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว , -

1966

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2509 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เสน่ห์ เจียสกุล

ดูทั้งหมด